Değerli konut vergileri bir yıl ertelenerek, vergi oranlarında da değişikliğe gidildi. Tek meskeni olanlar ve 5 milyon TL’ye kadar değeri olan konutlar ise Değerli Konutlar Vergisi’ne tabi tutulmayacak. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü konutlar için artık değerlemede bulunmayacak. Bina vergileri esas alınarak hareket edilecek. Değerli Konut Vergisi mükellefleri 2021 yılının başında beyanname verecek.

TBMM Genel Kurulu’nda İmar Kanunu’nda da değişiklikler getiren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne yeni maddeler de eklendi. Yeni eklenen bu maddelere göre değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmaz değerindekiler “Değerli Konut Vergisi”ne tabi tutulmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulaması ise sonlandırılacak. Bu durumda Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değerleri esas alınacak.

TOKİ başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmaz sahiplerinin en düşük değerli taşınmazları değerli konut vergilerine tabi tutulmayacak. Yeni düzenlemeler ile birlikte tek meskeni olanlar ödeme yapmayacaklar.

Ödenecek vergiler %80 azaldı

Bina emlak vergi değerleri 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında olanlar 5 milyonu aşan kısımların üzerinden binde 3 oranında, değeri 7.5 milyon TL ile 10 milyon TL arası olanlar 7.5 milyon TL’lik kısım için 7.500 TL, 7.5 milyon TL’yi aşan kısım için ise binde 6 oranında vergi ödeyecekler. Aynı zamanda değişiklikten önce 10 milyon TL değerinde konut sahibi olan bir kişi 100 bin lira vergi ödeyecekken, yeni tarifeye göre vergiler 22.500 TL’ye inecek.

Kanunun yürürlükteki hali DKV’ye tabi konutların matrahlarının her yıl yeniden değerleme oranlarına kadar artmasına yol açıyordu. Yeni gelen düzenleme ile birlikte emlak vergisi ile paralellik kurulacak ve yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış yapılacağı düzenlemeler yürürlüğe girecek. Fakat kanunda yarıya kadar belirlenmiş olan oranlar yeniden değerleme oranına yükseltilebilecek. Bu durum ile ilgili ise Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiş durumdadır.

Bina vergi değeri esas alınacak

Değerli Konut Vergisi ile ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlatılacak. Verginin uygulanmasında değişiklik yapılmadan önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerler dikkate alınmayacak. Aynı zamanda değerli konut vergisine ilişkin olan hükümleri içeren Emlak Vergisi Kanunu’nun 43. maddesi de yeni düzenlemeler ile birlikte yürürlükten kaldırıldı.

1-Değerli Konut Vergisi’nde ilk beyanname ne zaman verilecek?

-Emlak Vergisi Kanuna eklenen geçici 24. Madde ile, Değerli Konut Vergisi 1 sene ertelendi. Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti 2021’den itibaren başlayacak. 2020’ye ilişkin olmak üzere 2020’de verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Yani, 2020 yılı Şubat ayında verilmesi gerekirken, Maliye tarafından 1 ay ertelenerek Mart ayında verilmesi uygun görülen Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin verilmesine gerek kalmadı.

2-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılına ilişkin olmak üzere belirlenen değerler ne olacak?

-Emlak Vergisi Kanuna eklenen geçici 24. Madde ile, daha önce 2020’ye ilişkin olmak üzere değerli konut vergisine ilişkin olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerlerin dikkate alınmayacağı özellikle hükme bağlandı. Yani, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 2020 için belirlenerek vatandaşlara tebliğ edilen değerler artık geçerli değil.

3-Değerli Konut Vergisi’nin iptali için dava açmaya gerek kaldı mı?

-Vatandaşların bu değerlere karşı artık dava açmalarına gerek kalmadı, açılan davalar da konusuz kaldı.

4-Değerli Konut Vergisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değer değil, konutun emlak vergisi değeri mi esas alınacak?

-Değerli Konut Vergisinde yapılan önemli değişikliklerden birisi de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilmesi oldu. Yapılan yeni düzenlemeyle, Değerli Konut Vergisi matrahı olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerin değil, konutun Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre belirlenen emlak vergisine esas bina vergi değerinin esas alınması öngörüldü. Yapılan bu değişiklikle, değer tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen itirazlar kökten çözüldü, açılması muhtemel onbinlerce dava önlendi, Hazine milyonlarca dava masrafı ve vekalet ücretinden de kurtulmuş oldu. Yapılan bu değişikliğe paralel olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce ilgili mevzuat kapsamında yapılan ya da yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı düzenleme (EVK Mad. 43) de yürürlükten kaldırıldı.

5-Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait mesken nitelikli taşınmazlar muafiyet kapsamına mı alındı?

-Değerli Konut Vergisi’nde yapılan değişiklikle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisinden muaf tutuldu.

6-Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar Değerli Konut Vergisi’nden muaf mı?

Değerli Konut Vergisine ilişkin muafiyetlerin düzenlendiği EVK’nın 46/b maddesi değiştirilerek, Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar Değerli Konut Vergisinden muaf tutuldu. Buna göre, mesken nitelikli tek bir taşınmazı olanlar değeri ne olursa olsun Değerli Konut Vergisi mükellefi olmayacak, beyanname vermeyecek ve Değerli Konut Vergisi de ödemeyecek.

7-Değerli Konut Vergisine tabi birden fazla taşınmazı olanların, hangi taşınmazı vergiden muaf tutulur?

-Değerli Konut Vergisine ilişkin muafiyetlerin düzenlendiği EVK’nın 46/b maddesi değiştirilerek, birden fazla Değerli Konut Vergisi kapsamına giren mesken nitelikli taşınmazı olanların en düşük değerli tek taşınmazı vergiden muaf tutuldu.

8-Değerli Konut Vergisinin tarifesinde neler değişti?

Kamuoyundan vergi tarifesine yönelik olarak ciddi tepkiler geldi, tarifenin düz oranlı olduğu, Gelir Vergisi Tarifesine benzer bir tarifenin daha adaletli olacağı belirtildi. Gelen bu uyarılar dikkate alınarak Değerli Konut Vergisi tarifesi de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılacak.

Almak, satmak ve kiraya vermek istediğiniz lüks konut ve villa portföyleri için benimle iletişime geçin 0532 693 48 49