Belirli bir tutarı aşan konut ve iş yeri kira gelirine sahip olan mülk sahipleri, elde ettikleri bu geliri yılın ilk aylarında beyan etmek zorundadırlar. Bunun için oluşturulmuş olan belgeye ise kira beyannamesi adı verilmektedir. Bu belgenin her yıl düzenli olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Kira beyannamesi Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların ilgi duydukları ve araştırmaya başladıkları bir şeydir. Kira beyannamesi ne zaman verilir? Kira gelir beyannamesi nasıl verilir? Bu tarz sorular kira geliri elde edenler tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır.

Kira Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, mesken ve iş yerleri kiralamalarından elde edilen gelir için kira gelir vergisi ödenmektedir. Konut kira gelirleri veya iş yeri kira gelirleri elde eden mülk sahiplerinin belirli miktarı aşmaları durumunda, yılın ilk aylarında bu geliri beyan etmeleri gerekmektedir. Kira gelir vergisi beyannamesi de bu bildirimin yapıldığı belgedir.

Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edilmektedir. Örneğin, 2019 yılı için konutta yıllık 4.400 TL, iş yerinde ise yıllık 34.000 TL ve üzeri gelir elde eden gayrimenkul sahiplerinin kazançlarını devlete bildirme zorunlulukları vardır.

Kira Gelir Beyannamesi Ne Zaman Verilecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sitesi üzerinden yapılacak olan gelir beyannamesi, başkanlık tarafından belirlenen tarihler arasında beyan edilecektir. Mükellefler, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul gelirleri için Mart ayının 1. gününden son günü akşamına kadar beyannameleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kira gelir beyannamesini verme süresinin son günü bir resmi tatil gününe denk geliyorsa, tatilden sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar beyannamenin verilmesi mümkündür. Takvim yılı içinde ülkeden ayrılanlar, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyannameyi vermek zorundadırlar.

Gayrimenkul sahibinin vefatı durumunda ise beyanname vefat tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilmelidir. Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilmelidir. Mükellefler ikamet ettiklerin yerin vergi dairesine bağlıdırlar. Bu nedenle beyannamenin ilgili vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir?

Beyana tabi olan geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, isteğe bağlı olarak vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri verebileceklerdir.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir iki farklı ayda iki eşit taksitte ödenebilmektedir. Mükellefler Mart ve Temmuz aylarında ödeme yapmak suretiyle hesaplanan vergilerini ödeyebileceklerdir. Hesaplanan verginin vergi tahsiline yetkisi olan bankalara veya bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi mümkündür.

Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira gelir vergisi hesaplamada iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlar götürü gider yöntemiyle hesaplama ve gerçek gider yöntemiyle kira gelir vergisi hesaplamadır. Her iki yöntemin de birbirine göre bazı keskin farklılıkları bulunmaktadır.

Kira gelir vergisi hesaplamada en kolay yöntem götürü gider yöntemi ile kira geliri hesaplamadır. Bu yöntemde elde ettiğiniz toplam kira gelirinden istisna bedelini düşürürsünüz. Daha sonra kalan tutarı kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirme yapılmaktadır.

Örneğin, 2019 yılında elde edilen konut kira geliri toplamınız 20.000 olsun. Götürü gider yöntemine göre hesaplama yapıldığında kiraya tabi olmayan istisna tutarı (5.400 TL) bu rakamdan düşülmektedir: 20.000 – 5.400 = 14.600 TL. 14.600 TL, birinci vergi dilimine tabi olmaktadır. Dolayısıyla ödenecek kira vergisi 14.600 x %15 = 2.190 TL şeklinde olacaktır.

Kira gelir vergisi hesaplamada kullanılan bir diğer yöntem gerçek gider yöntemi ile kira geliri hesaplamadır. Bu yöntemde gayrimenkul için giderler ödenecek kira gelirinden düşülmektedir. Örneğin, elektrik, su vb. harcamalar, konutun sigorta giderleri, bakım ve onarım masrafları gibi belgelenebilen giderler elde edilen kira gelirinden düşülmektedir.

Elde ettiğiniz konut kira gelirinin 20.000 olduğunu düşünelim. Bu konuta 600 TL deprem sigortası, 500 TL bakım gideri, 500 TL de elektrik ve su harcanmış olsun. Vergiye tabi olacak kısım için önce toplam kira gelirinden istisna tutarı ve harcama tutarları çıkarılmaktadır.

Elde edilen konut kira geliri toplam 20.000 TL idi. Konut için toplam masrafınız 500 + 600 + 500 = 1.600 TL olsun. Buna istisna tutarını eklemek gerekmektedir. 1.600 + 5.400 = 7.000 TL. 20.000 – 7.000 = 13.000 TL vergiye tabi olacak kısımdır. Dolayısıyla ödenecek kira vergisi 13.000 x %15 = 1.950 TL şeklinde olacaktır.